อาหารเสริม, วิตามิน, นมทดแทนนมแม่ สำหรับชูการ์ไกลเดอร์