TH

Seachem ParaGuard กำจัดปรสิตภายนอกตัวปลา รักษาออดิเนียม จุดขาว เชื้อรา แผลติดเชื้อ เกล็ดร่อน ใช้ไดทั้งปลาน้ำจืด ปลาทะเล

5198 240530021654483
 • 1รีวิว
 • ฿700.00-1,500.00
 • น้ำหนัก:
  100ml (treats 800L) 250ml (treats 2,000L) 500ml (treats 4,000L)
  *กรุณาเลือกตัวเลือกสินค้า
 • Seachem ParaGuard
  ใช้ได้กับทั้ง ปลาน้ำจืด และปลาทะเล

  กำจัดปรสิตภายนอก เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ปลอดภัยกว่าการใช้ฟอร์มาดีไฮด์ และเมธานอล
  ไม่ส่งผลเสียต่อวัสดุกรองแบบชีวภาพ

  วิธีการใช้งาน
  1. ตัวยาเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น หอย กุ้ง ไม้น้ำ ถ้าในตู้มีสัตว์พวกนี้ แนะนำให้แยกปลาป่วยออกมาก่อน
  2. ใช้ยา 5ml (1 ฝา) ต่อน้ำ 40 ลิตร ใส่โดสนี้ทุกวัน ประมาณ 3-7 วัน จนสังเกตว่าปลาอาการดีขึ้น


  ParaGuard™ is the only fish and filter safe aldehyde based (10% by weight) parasite control product available (for parasites on fish). Unlike highly toxic and difficult to use formalin based medications, ParaGuard™ contains no formaldehyde or methanol and will not alter pH. ParaGuard™ employs a proprietary, synergistic blend of aldehydes, malachite green, and fish protective polymers that effectively and efficiently eradicates many ectoparasites (e.g. ich, etc.) and external fungal/bacterial/viral lesions (e.g., fin rot). It is particularly useful in hospital and receiving tanks for new fish and whenever new fish are introduced to a community tank.

  Indications
  ParaGuard™ is appropriate for treating a variety of parasitic infections of exotic fish. Below are some of the more common infections treatable with ParaGuard™. Be aware that many diseases and infections share similar physical and behavioral symptoms, e.g. clamped fins, lesions, loss of appetite.

  Ich (White Spot)  Ichthyophthirius (freshwater) / Cryptocaryon (saltwater) Looks like salt sprinkled on the fish’s body and fins. Usually accompanied by twitching, flashing, and other signs of stress and irritation. Several parasites are grouped under this name, but the symptoms are almost identical. Ich is among the most common infections of fish, and is entirely treatable with diligence and attention to water quality. 
  Suggested Treatment Period: 
  14 days in freshwater, up to 28 days in saltwater 
  Special Considerations 
  It is very important with this parasite to continue dosing for the full treatment period. A break in the medication allows the parasite to multiply and reinfect the fish.

  Velvet  Piscinoodinium (freshwater) / Amyloodinium (saltwater) Similar to Ich, but smaller and grey-gold. Most often seen in saltwater, but can occur in freshwater as well. Velvet is less common than Ich, but the treatment is almost identical. We see it more often in saltwater than freshwater. 
  Suggested Treatment Period: 
  14-21 days 
  Special Considerations 
  Velvet is a photosynthetic parasite - it will help with treatment if you can turn off the lights while the fish are infected.

  Fin rot  Bacterial infection Fins appear shredded, frayed, or decaying. Fin Rot is frequently mistaken for damage from fin-nipping fish. Contrary to the name, this is actually caused by bacteria, not fungus. 
  Suggested Treatment Period:
   7 days or until infection clears 
  Special Considerations 
  Fin Rot is often found as a secondary infection (that’s an infection that started because the fish was already sick). Make sure to check for additional infections.

  Flukes (Gill and Body)  Dactylogyrus trematodes (skin) / Monogenenean trematodes (gills) Fish appear sluggish, flash against rocks, and often gasp and show other signs of stress. Flukes are difficult to diagnose because the parasite itself cannot be seen until the advanced stages of infection. Look for gasping, irritated or red gills, excessive mucus production, twitching and flashing, and translucent spots (advanced infections) 
  Suggested Treatment Period: 
  14 days or until infection clears 
  Special Considerations 
  Dip treatments with ParaGuard™ are helpful in treating and preventing flukes, but keep in mind that this parasite spends part of its life cycle living in your water and substrate - the entire tank needs to be treated in order to clear the infection.

  Directions
  Dosing 
  Remove all invertebrates from the tank as well as any chemical filtration. Use 5 mL (1 capful) of ParaGuard™ for every 40 L (10 US gallons). Repeat this dose daily as required as long as fish show no stress. 

  ParaGuard™ can also be used as a medicated dip. For 1 hour dips, use 3 mL per 4 L (1 US gallon) in a container separate from your main tank. Dips may be extended if the fish show no evidence of stress. Keep in mind that many diseases linger in the water as well as on the fish. Giving a fish a dip treatment does no good if they go right back into infected water. 

  Quarantine 
  This is a tank set up in order monitor and medicate new fish before they go into the main tank. ParaGuard™ is gentle enough to use prophylactically (without visible symptoms) if needed. Quarantine times vary, but we generally recommend 2 weeks of treatment with ParaGuard™ to clear out any possible external infections. 

  Sensitive Fish 
  Some fish are more sensitive to medications than others. Eels, loaches, rays, sharks, and many others are well known for their sensitivity to all kinds of medications. If you suspect that your fish may be sensitive to medications, it is just fine to start with a partial dose and build up to the full dose over several days. 

  Not recommended for reef aquaria. As an alternative, use Seachem’s MetroPlex™.

 • หรือ
 • ซื้อสินค้านี้ที่ช่องทางอื่นๆ

  *ราคาบน Marketplace ด้านบน อาจจะสูงกว่าเดิมเล็กน้อย เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเหล่านี้ด้วย

สินค้าที่เปิดดูก่อนหน้านี้

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ

5.0

1 รีวิว
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
โดย Chattan เมื่อ 29 ต.ค. 2563 09:32:01

สินค้าคุณภาพสูง

จัดส่งเร็ว ได้ของตามสั่ง มีของแถม website มีรายละเอียดสินค้าและคำแนะนำสมบูรณ์ เยี่ยม

TH
รถเข็นสินค้า

รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า
สินค้า จำนวน รวม